ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มขึ้นที่สีเขียว)

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565